Validatieproef
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer de gewenste cel(len) en selecteer in het menu Data de opdracht Valideren...
  1. In het tabblad Instellingen bepaalt u welke invoer toegestaan wordt.
  1. In het tabblad Invoerbericht vermeldt u het bericht, dat bij het veranderen in de geselecteerde cel dient te verschijnen.
  1. In het tabblad Foutmelding vermeldt u het bericht, dat bij een foutieve invoer dient te verschijnen.
  2. Bevestig met OK.
  1. Bij een verandering naar de geselecteerde cel verschijnt het door u ingevoerde bericht.
  1. Indien een verkeerde waarde wordt ingevoerd, verschijnt 
  2. de voorheen bepaalde foutmelding.