Werkblad als Webpagina opslaan
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Bestand de opdracht Opslaan als Webpagina...
  1. Bepaal de Bestandsnaam.
  2. Klikken op Opslaan.