Manuele paginaverandering
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Klik in de rij, boven dewelke u een paginaverandering wenst in te voegen.
  2. Selecteer in het menu Invoegen de opdracht Pagina-einde.
  1. Klik op Afdrukvoorbeeld om een voorafbeelding te bekomen.
  1. Excel heeft de paginaverandering uitgevoerd.