Raster bij afdrukken verbergen/weergeven
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Bestand de opdracht Pagina-instelling… 
  1. Activeer het veld Rasterlijnen.
  2. Bevestig met OK.