Paginanummering
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Bestand de opdracht Pagina-instelling…
  1. Selecteer in het tabblad Koptekst/voettekst de knop Aangepaste voettekst...
  1. Selecteer het gebied, waarin u de paginanummering wenst in te voegen.
  2. Klik op dit symbool.
  1. De paginanummering wordt in het rechter deel ingevoegd
  2. Bevestig met OK.
  1. Excel toont u het resultaat in het afdrukvoorbeeld.
  1. Excel heeft in de linker hoek de paginanummering ingevoegd.
  2. Klik op Sluiten om terug te keren naar het werkblad.