Koptekst en voettekst
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
 1. Selecteer in het menu Bestand de opdracht Pagina - instelling…
 1. Selecteer in het tabblad Koptekst/voettekst de knop Aangepaste voettekst.
 1. Kies het Lettertype en de Lettergrootte.
 2. Met dit symbool voegt u de paginanummering in.
 3. Automatisch invoegen van de huidige datum.
 4. Klik op dit symbool, om de Bestandsnaam in de voetregel te doen verschijnen.
 5. Excel heeft de datum en de bestandsnaam in het rechter deel ingevoegd.
 6. Bevestig met OK.
 1. Selecteer Afdrukvoorbeeld.
 1. Excel heeft de gegevens in de voetregel ingevoegd.
 2. Klik op Sluiten om terug te keren naar het werkblad.