Gesproken commentaar invoegen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Invoegen de opdracht  Object...
  1. Selecteer in het tabblad Nieuw het Objecttype Wave-geluid.
  2. Bevestig met OK.
  1. Klik op het rode punt om de opname te starten.
  1. Om de opname te beëindigen, klikt u op het zwarte rechthoekje.
  1. Sluit het venster.
  1. Wanneer u op het luidsprekersymbool drukt hoort u de geregistreerde commentaar.