Functie (Gemiddelde) invoegen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer het veld waarin het resultaat van uw berekening moet komen te staan.
  2. Selecteer in het menu Invoegen de opdracht Functie...
  1. Selecteer de gewenste Berekeningsfunctie.
  2. Bevestig met OK.
  1. Selecteer het gebied waarvoor het gemiddelde moet berekend worden.
  2. Bevestig met OK.
  1. De waarde werd berekend en ingevoegd.