Veranderen van het werkvlak
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Extra de opdracht Opties...
  1. In het tabblad Weergave duidt u aan welke elementen u wenst weer te geven of te verbergen.
  2. Bevestig met OK.