Venster splitsen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Venster de opdracht Splitsen.
  1. Er verschijnt nu een kruis, dat u in verticale en
  2. in horizontale richting volgens uw behoeften kunt verschuiven.
  1. In het voorbeeld is de verticale verdeling volledig naar links verschoven en de horizontale precies beneden de titelrij.
  1. Selecteer in het menu Venster de opdracht Titels blokkeren.
  1. Het venster is precies beneden de titelrij gesplitst. In het gebied der namen kan u zich dan vrij bewegen. De titelrij blijft boven staan.
  1. Om de splitsing op te heffen, selecteert u in het menu Venster de opdracht Titelblokkering opheffen.