Sommen berekenen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Klik in het veld, waarin u het resultaat wenst te bekomen.
  2. Selecteer in de Werkbalk het pictogram voor Som.
  1. Excel doet u een voorstel welke celleninhoud opgeteld zal worden. U kan door het selecteren van afzonderlijke cellen ook de op te tellen getallen zelf bepalen. Bevestig met Enter.
  1. Excel heeft de som berekend en deze in het aangeduide veld ingevoegd.
  1.  Wanneer u in de getallenlijst een getal verandert,
  2. wordt de som automatisch aangepast.