Grafiek opmaken
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
 1. Maak een lijst op en selecteer de gegevens waarmede u een grafiek wenst op te maken.
 2. Klik op het pictogram Wizard grafieken.
 1. Kies het Grafiektype.
 2. Klik op Volgende.
 1. Kies of Excel de gegevens in Rijen of in Kolommen dient te gebruiken.
 2. Klik op Volgende.
 1. Voeg eventueel de Grafiektitel en nadere aanduidingen in betreffende de Categorie-as en de Waarde-as.
 2. Klik op Volgende.
 1. Klik hoe de grafiek dient geplaatst te worden.
 2. Klik op Voltooien
 1. Excel heeft de grafiek ingevoegd.