Lijst alfabetisch sorteren
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer het werkblad met een klik op de aangeduide hoek.
  2. Selecteer  in het menu Data de opdracht Sorteren...
  1. Kies vervolgens de criteria, volgens dewelke de rangschikking dient te gebeuren. U kan meerdere criteria aanduiden.
  2. Bevestig met OK.
  1. De lijst is nu in overeenstemming met onze keuze gesorteerd op namen.