Werkblad auto-opmaak
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Opmaak de opdracht AutoOpmaak...
  1. Kies de gewenste opmaak.
  2. Bevestig met OK.
  1. Excel heeft de opmaak op uw werkblad overgedragen.