Kolommen en cellen veranderen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer de kolommen en de cellen, die u dezelfde breedte of hoogte wenst toe te kennen, in de kolommen - respectievelijk cellenkop.
  2. Ga met de muiscursor op de scheidingslijn tussen de kolommen/rijen staan, tot er een dubbele pijl verschijnt.
  1. Sleep de kolommen/rijen met ingedrukte muisknop tot op de gewenste breedte/hoogte.
  1. De geselecteerde kolommen/rijen hebben nu de door u gekozen breedte/hoogte.