Voorwaardelijke opmaak
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Opmaak de opdracht Voorwaardelijke opmaak...
  1. Bepaal de voorwaarden.
  1. Kies de opmaak, die de cel dient aan te nemen, als de voorwaarde waar is.
  2. Bevestig met OK.
  1. Met de invoer 10 en Enter, neemt Excel de gekozen opmaak aan.
  1. Wanneer u een ander getal invoert, behoudt Excel de standaardopmaak.