Titel bewerken
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer in het menu Invoegen de opdracht Figuur - Wordart...
  1. Kies de gewenste stijl.
  2. Bevestig met OK.
  1. Voer de gewenste tekst in.
  2. Bepaal het Lettertype en de Lettergrootte.
  3. Bevestig met OK.
  1. Excel heeft de titel ingevoegd.
  2. Naderhand kunnen hier aanpassingen uitgevoerd worden.