Tekstvoorstelling veranderen
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Selecteer de tekst. Selecteer in het menu Opmaak de opdracht Celeigenschappen...
  1. In het tabblad Lettertype kan u het lettertype aan uw behoeften aanpassen.
  2. In het venster Voorbeeld verschijnt telkens uw aanpassing.
  3. Bevestig met OK.
  1. Excel heeft de opmaak in het geselecteerde gebied ingevoegd.