Automatisch doorvoeren
INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
  1. Om met Excel bijvoorbeeld een automatische getallenreeks te produceren, schrijft u het eerste getal in de gewenste cel. Hou nu de Ctrl Toets ingedrukt en plaats de muiscursor in de rechter benedenhoek van de cel.
  1. Druk op de linkermuisknop en sleep de muis in de gewenste richting.
  2. De stand van de nummering wordt weergegeven. 
  1. Wanneer u het eindgetal van uw nummering bereikt hebt, laat u de muisknop los.