INHOUD
HELP
PRODUKTEN
IMPRESSUM
Excel xp - Inhoud

1

Automatisch doorvoeren

26

Lijst alfabetisch sorteren

2

Automatisch doorvoeren: eigen lijst definiëren

27

Tekst in werkbladen

3

Sommen berekenen

28

Organigram opmaken

4

Functie (Gemiddelde) invoegen

29

Grafiek opmaken

5

Formule kopiëren

30

Grafiek aanpassen

6

Werkbladen invoegen

31

Office-Clipgalerie gebruiken

7

Werkbladen een nieuwe naam geven

32

Verkoopfactuur met Office-assistent opmaken

8

Validatieproef

33

Formule terugzoeken (Detective)

9

Cellen met wachtwoord beveiligen

34

Venster splitsen

10

Formulieruitzicht van een werkblad

35

Functies in de werkbalk invoegen

11

Tekstvoorstelling veranderen

36

Documenten gezamenlijk sluiten

12

Titel bewerken

37

Veranderen van het werkvlak

13

Tekstrichting aanpassen

38

Standaardtekst veranderen

14

Voorwaardelijke opmaak

39

Spellingscontrole uitbreiden

15

Hyperlink invoegen/verwijderen

40

Opmerkingen invoegen

16

Hyperlink op een ander werkblad

41

Gesproken commentaar invoegen

17

Verbinden van meerdere cellen

42

Koptekst en voettekst

18

Kolommen en cellen veranderen

43

Paginanummering

19

Formaat overdragen

44

Pagina-eindevoorbeeld

20

Werkblad auto-opmaak

45

Raster bij afdrukken verbergen/weergeven

21

Documentsjabloon opmaken

46

Figuren niet afdrukken

22

Zoeken en vervangen

47

Manuele paginaverandering

23

Celinhoud verplaatsen en kopiëren

48

Brief met meerdere bestemmelingen

24

Onderverdeling invoegen

49

Werkblad als E-mail verzenden

25

AutoFilter maken

50

Werkblad als Webpagina opslaan